Nas dugoročni cilj je da Ingrat kao proizvođač namještaja bude lako prepoznatljiv na tržištu i da naši proizvodi budu sigurna i ekonomski prihvatljiva investicija za sve naše kupce.

Naša konkurentnost i pozicija – kako na domaćem, tako i na globalnom tržištu – ogleda i ogledat će se u:

• Kvalitetu naših proizvoda
• Zadovoljnim kupcima
• Konkurentnim cijenama
• Atraktivnim i inovativnim proizvodima
• Dobroj usluzi i servisu

vizija