Ingratov namještaj isporučuje se po želji kupaca u različitim bojama/RAL prema ton karti. Zaštita metala vrši se elektrostatičkim nanošenjem farbe u prahu. Farba nanešena na metalne konstrukcije peče se na temperaturama do 200 °C. Toplotni tretman sastoji se iz tri faze, u prvoj fazi temeratura postepeno raste sa 20°C na 200°C i prah prelazi u homogenični nanos. U drugoj fazi dolazi do pečenja farbe i njenog očvršćivanja. U trećoj fazi dolazi do hlađenja i temeratura se postepeno spušta sa 200°C na sobnu temperaturu od 20°C, a postepeno spuštanje temperature daje bolji kvalitet farbanja.

specifikacije