Naše proizvode odlikuje izbalansiran odnos kvaliteta i cijene. Konstantan dijalog i saradnja sa certificiranim, pouzdanim i renomiranim proizvođačima materijala je naš prioritet. U proizvodnji se koriste samo materijali vrhunskog kvaliteta, a jedan dio materijala uvozi se i iz zemalja EU. Kontrola kvaliteta materijala je prioritet tehničkog osoblja naše firme, još u ranoj fazi pripreme za proizvodnju. Na ovaj način blagovremeno se uočavaju i otklanjaju eventualne greške ili nedostaci na materijalima.

materijali