FABRIKA

Naselje Hajdarovac bb
75320 Gračanica, BIH
Tel/Fax: +387 35 708 262
E-mail:
MAPA

Kontakti po sektorima:

Direktor:
Elvis Mejrić
e-mail: elvis.mejric@ingrat.com
Mob: +38763811720

Sektor Računovodstvo, finansije i opći poslovi

Amra Mejrić
e-mail: amra.mejric@ingrat.com

Pravni poslovi:
Armin Brkić
e-mail: armin.brkic@ingrat.com
tel: +38735704162
mob: +38763792885

Sektor Prodaja

Domaće tržište:
Fuad Hadžihasanović
e-mail: fuad.hadzihasanovic@ingrat.com
Tel: +38735704162
Mob: +38763792753

Inostrano tržište:
Nerma Kurtović
e-mail: nerma.kurtovic@ingrat.com
mob: +387 61 722 780

Tehički sektor i sektor proizvodnje metalnih konstrukcija

Emir Hadžibegić
e-mail: emir.hadzibegic@ingrat.com
mob: +387 61 665 477

Standardizacija i zaštita na radu:
Džemal Sirovica
e-mail: dzemal.sirovica@ingrat.com
mob: +38763792793

Sektor Nabava i magacin

Rukovodilac sektora:
Armin Ibraković
e-mail: almir.ibrakovic@ingrat.com
+387 61 393 912

Sektor Finalizacija

Rukovodilac sektora:
Nešad Kovačević
e-mail: nesad.kovacevic@ingrat.com
mob: +38763792799

kontakt